Fortsæt til indhold

Hvad er mobning?

scroll down

Arbejdstilsynet definerer mobning som ”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som opfatter sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt mod dem”

Mobning kan opstå i samspillet mellem ansatte og mellem ansatte og ledere, og der kan fx være tale om:

  • Mangelfuld information og kommunikation
  • Uretfærdig forskelsbehandling
  • Manglende konstruktiv problemløsning og håndtering af konflikter
  • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.

Der er ofte tale om krænkende handlinger eller konflikter, som over tid kan
udvikle sig til mobning.

Konflikter
Uløste konflikter, der bliver optrappet, kan ende med, at en eller flere personer oplever at blive mobbet.

Kultur
Mobning kan også være et resultat af kulturen på arbejdsstedet, som ofte ses ved former for eksklusion fra fællesskabet.

Ledelse
Ledelsen skal forebygge og håndtere disse situationer, så krænkelser og konflikter ikke udvikler sig.

Mobning er ikke

  • Almindelig feedback og udøvelse af ledelse, herunder ledelsesmæssige beslutninger relateret til arbejdet fx ændrede opgavefordeling og håndtering af utilfredsstillende tjeneste.
  • Konflikter, der håndteres.

Læs mere om årsager og typer af mobning i Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljøs vejledning.

Bemærk, at nogle links i vejledningen kun virker på ministerområdets intranet.