Fortsæt til indhold

REDSKABER TIL FOREBYGGENDE INDSATSER

scroll down

EN SUND ORGANISATIONS-KULTUR

Vores arbejdsplads skal være god og tryg for alle. Det er afgørende for, at vi kan løse vores kerneopgave. På denne side finder du guides og vejledninger, undervisningsmaterialer, redskaber og kurser til forebyggelse og håndtering af kønskrænkende adfærd.

VEJLEDNINGER

UNDERVISNING OG REDSKABER

KURSER OM FOREBYGGELSE AF KØNSKRÆNKENDE ADFÆRD 

HVEM KAN HJÆLPE MED AT FOREBYGGE

OPRK

Alle rådgiverne fra Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) er, ud over at være uddannede til at hjælpe den krænkede, den beskyldte krænker og chef/lederen i konkrete sager, også uddannede til at hjælpe med at arbejde med forebyggelse i de enkelte enheder.

Tlf: 32 66 51 63
Mail: FPS-KTP-OPRK

FCA

Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø (FCA) rådgiver på organisations- og ledelsesniveau om forebyggelse af krænkende adfærd. FCA kan støtte enhederne i forebyggelsesarbejdet, herunder udvikling af en sund og tryg kultur.

FCA kan kontaktes på FPS-KTP-FCA

Ofte stillede spørgsmål & svar

Det betyder, at der skal handles i ethvert tilfælde af kønskrænkende adfærd. Alle chef/ledere har pligt til at handle, hvis de bliver opmærksom på kønskrænkende adfærd.

Hvis du selv er blevet krænket, bør du handle på det. Du bør gøre din chef/leder opmærksom på problemet, så det kan blive håndteret. Hvis ikke du ønsker at involvere din chef/leder kan du tage kontakt til en OPRK-rådgiver, som er uddannet i at støtte og rådgive anonymt og fortroligt.

Hvis du har set eller hørt om en, der er blevet krænket skal du også handle. Du kan prøve at tale med vedkommende om det eller du kan tage kontakt til en OPRK-rådgiver, som kan hjælpe med, hvordan det skal håndteres.

Hvis du har krænket andre og bliver opmærksom på det, bør du altid tage kontakt til den, der oplever sig krænket mhp. at tale om oplevelsen. Du kan også kontakte en OPRK-rådgiver, som kan hjælpe dig med at handle på det.
Hvis du har en oplevelse af, at dine grænser er blevet overskredet, er det altid i orden at tage sagen op.

Hvis du ikke selv ved, hvor alvorligt problemet er, og hvordan du bør handle på det, kan du altid tage kontakt til en OPRK-rådgiver, som kan vejlede dig. De håndterer altid din henvendelse anonymt og fortroligt og kan hjælpe dig med at finde en god måde at håndtere hændelsen.
Hvis din chef ikke håndterer sagen, bør du gå til chef-niveauet over eller tage kontakt til en OPRK-rådgiver.
Hvis du har fået delt nøgenbilleder på sociale medier eller lignende, været udsat for seksuel tvang eller er blevet voldtaget, skal du anmelde krænkelsen til FAUK eller politiet. Du kan også gå til OPRK, som hjælper og rådgiver anonymt og fortroligt.

Hvis du har set eller hørt om en, der er blevet krænket, kan du prøve at tale med personen om det. Hvis du er i tvivl, om du skal indberette hændelsen, kan du spørge en OPRK-rådgiver. Alternativt kan du gøre vedkommendes chef/leder, som har handlepligt, opmærksom på situationen.
Opfattelsen af det du har sagt eller gjort kan være meget forskellig fra person til person. Hvis du er bange for at være blevet misforstået, bør du tale med personen om det. Sig undskyld, hvis du er gået over grænsen, og bliv enige om hvordan I omgås hinanden på en ordentlig måde fremadrettet.

Du kan altid tage kontakt til en OPRK-rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal handle.
Nej, men det er afgørende at kende og respektere andres grænser og ikke overskride dem. Der er ikke nogen endegyldige regler for, hvornår noget er sjovt og hvornår det er grænseoverskridende. Jo bedre I er i gruppen til at tale sammen om grænser og hvad der er OK og hvad der ikke OK, jo nemmere bliver det at skelne.

I bør også altid være opmærksomme på, om humoren og sarkasmen virker ekskluderende eller inkluderende. Får det, der bliver sagt eller gjort, nogle til at føle sig uden for gruppen? Hvis ja, bør I finde en anden måde at joke eller være sarkastiske på, som ikke medvirker til, at folk føler sig udskilt.
Det er strafbart at dele billeder af andre på sociale medier uden samtykke. Hvis du vil dele et billede, hvor andre personer end dig selv fremgår på billedet, skal du altid spørge personen/erne, om det er i orden. Det gælder også billeder, du sender til andre.
Nej, det er det ikke. Når en vittighed eller en bemærkning har seksuelle undertoner, kan det for modtageren virke som uønsket seksuel opmærksomhed, hvilket hører under definitionen på kønskrænkende adfærd. Selvom det ’bare’ er for sjov, kan det sætte både modtager og tilhørere i en uønsket situation.

Hvis du ikke selv ved, om din vittighed eller bemærkning var grænseoverskridende, er det en god ide at spørge. Jo bedre I er i gruppen til at tale sammen om grænser, og hvad der er OK, og hvad der ikke OK, jo nemmere bliver det at skelne mellem, hvad der er sjovt, og hvad der er kønskrænkende.
Nej. Selvom et pift måske er tænkt som et kompliment eller at kysselydene var tænkt i sjov, kan det af modtageren opfattes som uønsket seksuel opmærksomhed. Pift og fløjt kan sætte modtageren i en uønsket situation, og hører især ikke hjemme på en arbejdsplads, hvor relationerne skal være professionelle.
Ja, hvis den anden har accepteret det og berøringen ikke har seksuelle undertoner.

Hvis du ikke ved, om det er i orden at klappe din kollega på skulderen og sige ’godt gået’, så spørg vedkommende eller giv fx en high-five i stedet.

Respekter altid dine kollegaers intimsfære. Nogle personer har det fint og ret naturligt med berøringer såsom kram, klem på fx armen, at blive aet eller andet. Andre personer finder det ubehageligt og alt for intimt.

Derudover afgrænser en overskridelse af intimsfæren sig ikke nødvendigvis til berøringer. Det kan også være situationer, hvor andre kommer meget tæt på med fx ansigtet eller ved at læne sig tæt op ad den anden.

HVAD ER KØNSKRÆNKENDE ADFÆRD?

Bliv klogere på kønskrænkende adfærd ved at klikke nedenfor.

Læs mere