Fortsæt til indhold

HVIS DIN MEDARBEJDER ER BLEVET KRÆNKET

scroll down

SOM CHEF HAR DU HANDLEPLIGT

  • Tag det altid alvorligt, hvis en medarbejder oplever at være udsat for kønskrænkende adfærd.
  • Udvis diskretion både over for den, som er blevet krænket, og den, som har krænket.
  • Foretag en upartisk og overordnet afdækning af hændelsesforløbet.
  • Gør det klart, at krænkende adfærd er en uacceptabel adfærd.
  • Sørg for støtte af de(n) krænkede. Det er vigtigt, at den krænkede har nogen, der kan lytte. OPRK kan gennemføre støttesamtaler både med den, som er blevet krænket, og den, der har krænket.
  • Sørg også for, at både den krænkede og den, som har krænket, ved, at de altid har mulighed for at få hjælp og støtte fra en bisidder. En bisidder kan være en OPRK-rådgiver, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, en god kollega, en god ven eller et familiemedlem.
  • Tag hånd om medarbejdere, som anklages for at have udøvet krænkende adfærd. De skal leve med konsekvenserne af anklagerne.
  • Det er ikke tilladt at dele informationer om konkrete sager med medarbejdere, som ikke er part i sagen.
  • Husk notater om hændelses- og sagsforløbet, som kan indgå som dokumentation i evt. fremtidige sager, så gentagne krænkelser kan indgå i en eventuel fremtidig sagsvurdering.

FÅ HJÆLP TIL AT FOREBYGGE

Du kan finde guides og vejledninger, undervisningsmaterialer, redskaber og kurser til brug for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål & svar

Det afhænger af situationen. Du må gerne tale højt og give klare og bestemte beskeder.

Bevar den professionelle tone og undgå at råbe unødigt.
Du skal altid tale med den krænkede forinden. Hvis du er i tvivl om sagens karakter og handlemuligheder, skal du kontakte en OPRK-rådgiver, som kan hjælpe dig med at håndtere sagen på den rigtige måde.

Sager af strafferetlig karakter skal anmeldes til FAUK eller politiet, som herefter undersøger og vurderer sagen.
Du bør altid tale med både den, der oplever sig krænket, og den, som har krænket, og afdække fakta og forstå, hvordan de hver især har oplevet hændelsen. Involver gerne en OPRK-rådgiver, som kan hjælpe med at tale med parterne.

Det er vigtigt aldrig at negligere den krænkedes oplevelse af at være blevet krænket. Det betyder ikke, at du skal give personen ret, men du skal lytte og tage alle hændelser seriøst. Uanset om der er tale om en kønskrænkelse eller en misforståelse, er der en uløst konflikt, som kræver handling.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, skal du kontakte en OPRK-rådgiver, som kan hjælpe dig med at håndtere sagen på den rigtige måde.
Chef_ansat

VI SVIGTER IKKE HINANDEN

Derfor blander vi os, hvis andre bliver udsat for et overgreb

HVAD ER KØNSKRÆNKENDE ADFÆRD?

Bliv klogere på kønskrænkende adfærd ved at klikke nedenfor.

Læs mere