Fortsæt til indhold

HVAD ER KØNSKRÆNKENDE ADFÆRD?

scroll down

kønskrænkende adfærd

Kønskrænkende adfærd er en samlet betegnelse for alle former for krænkende handlinger på baggrund af køn eller seksualitet. Det kan dække både det, man siger, og det man gør. 

Kønskrænkende adfærd omfatter alle handlinger fra uønsket seksuel opmærksomhed, over kønskrænkende berøringer til seksuel tvang og voldtægt. Kønskrænkende adfærd kan være både tilsigtet og utilsigtet. Utilsigtet kønskrænkende adfærd har ikke til formål at krænke en person, men kan have den virkning. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Kønskrænkende adfærd defineres af den person, som oplever den.

Sager om kønskrænkende adfærd kan medføre involvering af Forsvarsministeriets Personalestyrelses juridiske afdeling (JURA), Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK) eller politiet.

Kønskrænkende adfærd kan udøves og opleves af både ansatte, ledere og samarbejdspartnere. Det kan også forekomme på de sociale medier, hvor afsenderen/afsenderne ikke altid er kendt.

Kønskrænkende adfærd udøvet af en leder eller en medarbejder med en stærk magtposition på arbejdspladsen opleves ofte som særligt belastende.

DEFINITION AF KØNSKRÆNKENDE ADFÆRD

HVAD ER KØNSKRÆNKENDE KULTUR?


Kønskrænkende kultur er en kultur, hvor nedværdigende og krænkende ytringer på grund af køn, uønsket seksuel opmærksomhed og kønskrænkende berøringer er en integreret del af arbejdskulturen. Det kan fx være en kultur, der er præget af humor med seksuelle undertoner, og som af nogle opleves som plat eller lummer, mens andre oplever det som underholdende og styrker arbejdsfællesskabet.

Det er afgørende for en god og sund kultur, at alle opfører sig med respekt for hinandens grænser, og at det er legitimt at kunne sige fra, når ens grænser overskrides.

Ofte stillede spørgsmål & svar

Det betyder, at der skal handles i ethvert tilfælde af kønskrænkende adfærd. Alle chef/ledere har pligt til at handle, hvis de bliver opmærksom på kønskrænkende adfærd.

Hvis du selv er blevet krænket, bør du handle på det. Du bør gøre din chef/leder opmærksom på problemet, så det kan blive håndteret. Hvis ikke du ønsker at involvere din chef/leder kan du tage kontakt til en OPRK-rådgiver, som er uddannet i at støtte og rådgive anonymt og fortroligt.

Hvis du har set eller hørt om en, der er blevet krænket skal du også handle. Du kan prøve at tale med vedkommende om det eller du kan tage kontakt til en OPRK-rådgiver, som kan hjælpe med, hvordan det skal håndteres.

Hvis du har krænket andre og bliver opmærksom på det, bør du altid tage kontakt til den, der oplever sig krænket mhp. at tale om oplevelsen. Du kan også kontakte en OPRK-rådgiver, som kan hjælpe dig med at handle på det.
Hvis du har en oplevelse af, at dine grænser er blevet overskredet, er det altid i orden at tage sagen op.

Hvis du ikke selv ved, hvor alvorligt problemet er, og hvordan du bør handle på det, kan du altid tage kontakt til en OPRK-rådgiver, som kan vejlede dig. De håndtere altid din henvendelse anonymt og fortroligt, og kan hjælpe dig med at finde en god måde at håndtere hændelsen.
Hvis din chef ikke håndterer sagen, bør du gå til chef-niveauet over eller tage kontakt til en OPRK-rådgiver.
Hvis du har fået delt nøgenbilleder på sociale medier eller lignende, været udsat for seksuel tvang eller er blevet voldtaget, skal du anmelde krænkelsen til FAUK eller politiet. Du kan også gå til OPRK, som hjælper og rådgiver anonymt og fortroligt.

Hvis du har set eller hørt om en, der er blevet krænket, kan du prøve at tale med personen om det. Hvis du er i tvivl om du skal indberette hændelsen kan du spørge en OPRK-rådgiver. Alternativt kan du gøre vedkommendes chef/leder, som har handlepligt, opmærksom på situationen.
Opfattelsen af det du har sagt eller gjort kan være meget forskellig fra person til person. Hvis du er bange for at være blevet misforstået, bør du tale med personen om det. Sig undskyld, hvis du er gået over grænsen, og bliv enige om hvordan I omgås hinanden på en ordentlig måde fremadrettet.

Du kan altid tage kontakt til en OPRK-rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal handle.
Nej, men det er afgørende at kende og respektere andres grænser og ikke overskride dem. Der er ikke nogen endegyldige regler for, hvornår noget er sjovt og hvornår det er grænseoverskridende. Jo bedre I er i gruppen til at tale sammen om grænser og hvad der er OK og hvad der ikke OK, jo nemmere bliver det at skelne.

I bør også altid være opmærksomme på, om humoren og sarkasmen virker ekskluderende eller inkluderende. Får det, der bliver sagt eller gjort, nogen til at føle sig uden for gruppen? Hvis ja, bør I finde en anden måde at joke eller være sarkastiske på, som ikke medvirker til, at folk føler sig udskilt.
Det er strafbart at dele billeder af andre på sociale medier uden samtykke. Hvis du vil dele et billede, hvor andre personer end dig selv fremgår på billedet, skal du altid spørge personen/erne, om det er i orden. Det gælder også billeder du sender til andre.
Nej, det er det ikke. Når en vittighed eller en bemærkning har seksuelle undertoner kan det for modtageren virke som uønsket seksuel opmærksomhed, hvilket hører under definitionen på kønskrænkende adfærd. Selvom det ’bare’ er for sjov, kan det sætte både modtager og tilhørere i en uønsket situation.

Hvis du ikke selv ved, om din vittighed eller bemærkning var grænseoverskridende, er det en god ide at spørge. Jo bedre I er i gruppen til at tale sammen om grænser, og hvad der er OK, og hvad der ikke OK, jo nemmere bliver det at skelne mellem, hvad der er sjovt, og hvad der er kønskrænkende.
Nej. Selvom et pift måske er tænkt som et kompliment eller at kysselydene var tænkt i sjov, kan det af modtageren opfattes som uønsket seksuel opmærksomhed. Pift og fløjt kan sætte modtageren i en uønsket situation, og hører især ikke hjemme på en arbejdsplads, hvor relationerne skal være professionelle.
Ja, hvis den anden har accepteret det og berøringen ikke har seksuelle undertoner.

Hvis du ikke ved, om det er i orden at klappe din kollega på skulderen og sige ’godt gået’, så spørg vedkommende eller giv fx en high-five i stedet.

Respekter altid dine kollegaers intimsfære. Nogle personer har det fint og ret naturligt med berøringer såsom kram, klem på fx armen, at blive aet eller andet. Andre personer finder det ubehageligt og alt for intimt.

Derudover afgrænser en overskridelse af intimsfæren sig ikke nødvendigvis til berøringer. Det kan også være situationer hvor andre kommer meget tæt på med fx ansigtet eller ved at læne sig tæt op ad den anden.

ER DU I TVIVL, OM DU ER BLEVET KRÆNKET?

Kontakt Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) på tlf. 32 66 51 63. De behandler alle henvendelser fortroligt og har tavshedspligt.
Tillid-imellem

VI ER AFHÆNGIGE AF HINANDENS TILLID

Derfor taler vi ikke nedsættende om hinanden

FÅ HJÆLP TIL AT FOREBYGGE

Du kan finde vejledninger, undervisningsmaterialer, redskaber og kurser til brug for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd.

Læs mere